Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2017.gada decembrī

Janīna Jalinska Iedzīvotāju pieņemšana decembrī nenotiks
Arvīds Kucins 18.12. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-18.00

Aivars Rasčevskis 01.12.

11.12.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Jānis Belkovskis 04.12.

18.12.

Špoģu vidusskola

Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 11.12.

19.12.

Laucesas pagasta pārvalde

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 06.12.

20.12.

Daudzfunkcinālais centrs “Skrudaliena”

Skrudalienas pagasta pārvalde

10.00-12.00

10.00-12.00

Viktors Kalāns  04.12.

11.12.

Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinkom”

Raiņa iela 20, Daugavpils, SIA “Irinkom”

13.00-16.00

13.00-16.00

Edgars Kucins 04.12.

 

13.12.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
15.00-18.00

 

16.00-18.00

Janīna Kursīte 01.12.

08.12.

15.12.

22.12.

Višķu pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

Svetlana Kursīte 05.12. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-12.00
Juris Livčāns 13.12.

20.12.

Daugavpils novada dome, 53.kabinets

Daugavpils novada dome, 53.kabinets

13.00-14.00

13.00-14.00

Visvaldis Ločs 07.12.

21.12.

Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

13.00-15.00

13.00-15.00

Aleksejs Mackevičs 04.12.

11.12.

18.12.

Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30-16.30

Vjačeslavs Moskaļenko 04.12.

 

11.12.

 

18.12.

“Saskaņa” partijas birojs, Valkas iela 6A, Daugavpils

“Saskaņa” partijas birojs, Valkas iela 6A, Daugavpils

“Saskaņa” partijas birojs, Valkas iela 6A, Daugavpils

9.00-10.00

 

9.00-10.00

 

9.00-10.00

Olesja Ņikitina 12.12.

19.12.

Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

15.00-17.00

15.00-17.00

Aleksandrs Sibircevs 08.12.

19.12.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 05.12.

18.12.

Demenes pagasta pārvalde

Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs “Paspārne”, Kumbuļi

9.00-12.00

9.00-12.00