Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada aprīlī

Janīna Jalinska 16.04. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-15.00
16.04. Dubnas pagasta pārvalde 15.15-16.00
23.04. Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi 14.00-15.00
23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.15-16.00
Arvīds Kucins 16.04. Daugavpils novada dome 10.00-12.00 14.00-18.00
Aivars Rasčevskis 03.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
17.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis 03.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns 03.04. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00
16.04. Laucesas pagasta pārvalde 15.00-18.00
Valērijs Hrapāns 04.04. Skrudalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
20.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
24.04. Laucesas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 23.04. Maļinovas pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins 04.04. Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja 15.00-18.00
17.04. Demenes pagasta pārvalde 15.30-17.00
24.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-17.00
Jānis Kudiņš 23.04. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-18.00
Janīna Kursīte 06.04. Laucesas pagasta pārvalde 9.00-11.00
23.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 9.00-11.00
Juris Livčāns 04.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
18.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
25.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
Visvaldis Ločs 05.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
19.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.04. Medumu pagasta pāvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs 03.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
16.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
23.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko 03.04. Kalupes pagasta pārvalde 9.00-11.00
17.04. Laucesas pagasta pārvalde 9.00-11.00
23.04. Līksnas pagasta pārvalde 9.00-11.00
Olesja Ņikitina 03.04. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
17.04. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
24.04. Naujenes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aleksandrs Sibircevs 06.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
20.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Regīna Tamane 04.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-16.00
25.04. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 13.00-16.00