Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada jūnijā

Janīna Jalinska Iedzīvotāju pieņemšana jūnijā nenotiks
Arvīds Kucins 11.06. Sventes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aivars Rasčevskis 04.06. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
11.06. Kalupes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Jānis Belkovskis 04.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
25.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 10.00-12.00
Andrejs Bruns 04.06. Laucesas pagasta pārvalde 9.00-12.00
12.06. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00
Valērijs Hrapāns 08.06. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.06. Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 10.00-12.00
Viktors Kalāns 09.06. Tabores pagasta pārvalde 10.00-13.00
30.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins 06.06. Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja 15.00-18.00
12.06. Višķu pagasta pārvalde 15.30-17.00
19.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-17.00
Jānis Kudiņš 05.06. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
11.06. Līksnas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Janīna Kursīte 11.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
18.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 8.00-9.00
25.06. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
Juris Livčāns 06.06. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
20.06. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
27.06. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
Visvaldis Ločs 07.06. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
21.06. Kalkūnes pagasta pārvalde 13.00-15.00
28.06. Medumu pagasta pāvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs 04.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.00
11.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
15.06. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
Vjačeslavs Moskaļenko 05.06. Nīcgales pagasta pārvalde 9.00-11.00
12.06. Salienas pagasta pārvalde 9.00-11.00
19.06. Skrudalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00
Olesja Ņikitina 04.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
11.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
18.06. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs 05.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
19.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
26.06. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane 05.06. Demenes pagasta pārvalde 9.00-13.00
18.06. Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs 9.00-13.00