Daugavpils novada domes deputātu pieņemšana 2019. gada aprīlī

Arvīds Kucins 08.04. Naujenes pagasta pārvalde 15:00-16:00
14:00-18:00
Aivars Rasčevskis 15.04. Daugavpils novada dome 10:00-12:00
14.00-18.00
Jānis Belkovskis 01.04. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
15.04. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-17.00
Andrejs Bruns 02.04. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00
15.04. Laucesas pagasta pārvalde 15.00-17.00
Jevgeņijs Gridasovs 03.04. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
10.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 8.00-10.00
24.04. Sventes pagasta pārvalde 17.00-19.00
Valērijs Hrapāns 03.04. Skrudalienas pagasta pārvalde 08.00-10.00
17.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
24.04. Vecsalienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 08.04. Demenes pagasta pārvalde 10.00-13.00
29.04. Tabores pagasta pārvalde 10.00-13.00
Jānis Kudiņš 01.04. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils 15:00-17:00
15.04. Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils 15:00-17:00
Juris Livčāns 10.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
17.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
24.04. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
Visvaldis Ločs 04.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
11.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
25.04. Medumu pagasta pārvalde 13.00-14.00
Aleksejs Mackevičs 01.04. Biķernieku pagasta pārvalde 15.30-17.30
03.04. Maļinovas pagasta pārvalde 15.30-16.30
08.04. Biķernieku pamatskola 15.30-17.30
10.04. Kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30
15.04. Višķu pagasta pārvalde 15.30-16.30
29.04. Biķernieku pamatskola 15.30-16.30
Guntars Melnais 07.04. Sēlijas iela 25, Daugavpils, 211.kabinets 9.00-12.00
15.04. Sēlijas iela 25, Daugavpils, 211.kabinets 9.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko 08.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
15.04. Dubnas pagasta pārvalde 13.00-15.00
23.04. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.04. Sventes pagasta pārvalde 13.00-15.00
Olesja Ņikitina 08.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
15.04. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
23.04. Tabores pagasta pārvalde 13.00-15.00
Aleksandrs Sibircevs 05.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
12.04. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
26.04. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Ilmārs Skuķis 09.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
23.04. Nīcgales pagasta pārvalde 10.00-11.00
Regīna Tamane 01.04. Demenes pagasta pārvalde 9.00-12.00
08.04. Sociālā riska ģimeņu centrs “Paspārne”, Kumbuļi 9:00-12:00
15.04. Demenes pagasta pārvalde 13.00-15.00
29.04. Sociālā riska ģimeņu centrs “Paspārne”, Kumbuļi 9:00-12:00