Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada augustā

Janīna Jalinska 13.08. Līksnas pagasta pārvalde 14.00-15.00
13.08. Vaboles pagasta pārvalde 15:00-16:00
20.08. Tabores pagasta pārvalde 13:00-14:00
20.08. Laucese pagasta pārvalde 14:00-15:00
Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana augustā nenotiks
Aivars Rasčevskis 01.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
06.08. Kalupes pagasta pārvalde 15.00-18.00
Jānis Belkovskis 06.08. Špoģu vidusskola 9.00-12.00
20.08. Dubnas pagasta pārvalde 10.00-12.00
Andrejs Bruns 07.08. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00
13.08. Laucesas pagasta pārvalde 9.00-12.00
Valērijs Hrapāns 08.08. Salienas pagasta pārvalde 10.00-12.00
15.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 8.00-10.00
22.08. Tabores pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 13.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-13.00
27.08. Medumu pagasta pārvalde 10.00-13.00
Edgars Kucins 07.08. Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja 15.00-18.00
14.08. Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja 15.00-18.00
Jānis Kudiņš 06.08. Līksnas pagasta pārvalde 15:00-17:00
20.08. Līksnas pagasta pārvalde 15:00-17:00
Janīna Kursīte 06.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
13.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
20.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
27.08. Malnavas koledža, Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 9.00-12.00
Juris Livčāns 01.08. Daugavpils novada dome, 53.kabinets 13.00-14.00
06.08. Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi 16.00-18.00
Visvaldis Ločs 09.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
16.08. Medumu pagasta pārvalde 13.00-15.00
30.08. Medumu pagasta pāvalde 13.00-15.00
Aleksejs Mackevičs 01.08. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
27.08. Biķernieku pamatskola 15.00-18.00
Vjačeslavs Moskaļenko 21.08. Salienas pagasta pārvalde 9.00-11.00
22.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 9.00-11.00
28.08. Tabores pagasta pārvalde 9.00-11.00
Olesja Ņikitina 06.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
13.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
20.08. Naujenes pagasta pārvalde 16.00-18.00
Aleksandrs Sibircevs 07.08. Sventes vidusskola 9.00-11.00
17.08. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
21.08. Sventes vidusskola 9.00-11.00
28.08. Sventes pagasta bibliotēka 16.00-17.00
Regīna Tamane 10.08. Skrudalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00
24.08. Vecsalienas pagasta pārvalde 13.00-16.00