Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2018. gada februārī

Janīna Jalinska  05.02.

 

13.02.  19.02.

Daugavpils novada dome

 

Naujenes kultūras centrs, Lociki

Daugavas iela 29A, Krauja (SIA “NPS” telpās)

10.00-12.00 14.00-18.00 14.00-15.00 14.00-15.00
Arvīds Kucins 19.02. Daugavpils novada dome 10.00-12.00 14.00-18.00
Aivars Rasčevskis 05.02. 12.02. Kalupes pagasta pārvalde

Vaboles pagasta pārvalde

15.00-18.00

14.00-17.00

Jānis Belkovskis 05.02. 19.02. Špoģu vidusskola

Dubnas pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 06.02.12.02. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

Laucesas pagasta pārvalde

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 06.02. 20.02. 27.02. SIA „JumsS” telpas, Silene

Salienas pgasta pārvalde

Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs

15.00-17.00

10.30-12.30 13.00-15.00

Viktors Kalāns 12.02. 26.02. Kalupes pagasta pārvalde

Dubnas pagasta pārvalde

10.00-13.00

10.00-13.00

Edgars Kucins 07.02.

 

20.02.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

15.00-18.00

 

16.00-18.00

Janīna Kursīte 09.02. 16.02. 23.02. Vaboles pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

Svetlana Kursīte 12.02. 23.02. Vecsalienas pagasta pārvalde                             Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena” 9.00-12.00 12.00-14.00
Juris Livčāns 12.02. 12.02. 21.02. Salienas pagasta pārvalde

Vecsalienas pagasta pārvalde

Daugavpils novada dome, 53.kabinets

9.00-10.30

11.00-13.00 13.00-14.00

Visvaldis Ločs 08.02. 22.02. Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pāvalde

13.00-15.00

13.00-15.00

Aleksejs Mackevičs 05.02. 12.02. 19.02. 26.02. Biķernieku pamatskola

Kalkūnes pagasta pārvalde

Biķernieku pamatskola

Randenes pamatskola

15.00-16.30

15.30-17.30

15.00-16.30 15.30-17.30

Vjačeslavs Moskaļenko 05.02. 19.02. Ambeļu pagasta pārvalde

Biķernieku pagasta pārvalde

10.00-12.00 10.00-12.00
Olesja Ņikitina 16.02. 20.02. 27.02. Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

13.00-15.00 15.00-17.00

15.00-17.00

Aleksandrs Sibircevs 09.02. 20.02. Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 02.02. 25.02. Demenes pagasta pārvalde

Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs “Paspārne”, Kumbuļi

9.00-12.00

9.00-12.00