Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana jūnijā

Janīna Jalinska 12.06. Daugavpils novada dome 9.00-12.00
Arvīds Kucins   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Daina Amosova   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Jānis Belkovskis 05.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
Andrejs Bruns 01.06.

05.06.

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Roberts Jonāns   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Viktors Kalāns   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Edgars Kucins   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Jānis Kudiņš   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Janīna Kursīte   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Juris Livčāns   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Anita Miltiņa 02.06. SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils 9.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko 07.06. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis 01.06.

05.06.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 09.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks