Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu pieņemšana 2021. gada augustā

Arvīds Kucins 02.08 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10:00-12:00
14.00-18.00
Aivars Rasčevskis 16.08 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10:00-12:00
14.00-18.00
Vitālijs Aizbalts 17.08 Līksnas pagasta pārvalde 14.00-16.30
24.08 Medumu pagasta pārvalde 14.00-16.30
Maigurs Krievāns 09.08 Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 02.08 Višķu pagasta pārvalde 11.00-13.00
09.08 Ambeļu pagasta pārvalde 11.00-12.00
Viktors Jasiņavičs 10.08 Subates pilsētas pārvalde 15.00-16.00
12.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 15.00-17.00
17.08 Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-17.00
Pāvils Kveders 13.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Reinis Līcis Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Aleksejs Mackevičs 02.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 17.00-20.00
30.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 17.00-20.00
Dainis Millers 13.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 17.00-19.00
Gunta Okmane 09.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 12.00-14.00
Dzintars Pabērzs 23.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 18.00-20.00
Deniss Sarafaņuks Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Aleksandrs Sibircevs Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Regīna Tamane 24.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 9.00-11.30
31.08 Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 9.00-11.30