„Autoceļa Nr.75-54 „Ziedoņi-Kūdras” grants seguma atjaunošanas darbi”

Izsludināts: 2015.05.18
Identifikācijas numurs: MPP 2015/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2015/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: „Autoceļa Nr.75-54 „Ziedoņi-Kūdras” grants seguma atjaunošanas darbi”
CPV kods: 45233251-3 – Seguma atjaunošanas darbi
Paredzamā līgumcena: no 14 000 līdz 170 000 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.06.2015. plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Medumu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073639
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālrunis: 65471563
Fakss: 65471563
Dokumentācija: Nolikums

Lēmums par iepirkuma rezultātu 

Atbildes uz jautājumiem: Atbilde Nr.1.
Uzvarētāja nosaukums: SIA “OŠUKALNS”
Uzvarētāja cena: 37910,85
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 18.05.2015.
Risinājums: LĪgums SIA OŠUKALNS