Būvdarbu izpilde projektam “Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

Izsludināts: 2014.05.07
Identifikācijas numurs: MPP 2014/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2014/2
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu izpilde projektam “Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
CPV kods: 45220000-5 – Inženiertehniskie un celtniecības darbi
Paredzamā līgumcena: virs 170 000 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.03.2014. plkst.10.00 (grozīts ar 06.02.2014. nolikuma grozījumiem)
Pasūtītāja nosaukums: Medumu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073639
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālrunis: 65471584
Fakss: 65471563
Kontaktpersona: Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs
Dokumentācija:

11.pielikums:

Vēršam pretendentu uzmanību uz projekta nosaukuma maiņu:

Ziņojums par atklāta konkursa rezultātiem 28 04 2014

Grozījumi dokumentācijā: Uzmanību! 2014.gada 6.februārī grozīts atklāta konkursa nolikums un nolikuma 1.pielikums, tāpēc piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 7.marta plkst.10.00, ņemot vērā grozījumus:

Medumu II_kartas nolikums_ar groz 06_02_2014 
1.pielikums Darbu apjomi_ar groz 06_02_2014 
(Pasūtītāja rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem lūdzam neaprēķināt un būvniecības koptāmē neiekļaut)

Atbildes uz jautājumiem: Atbildes uz pretendentu jautājumiem ir atrodamas šeit:

Atbilde 1
Atbilde 2
Atbilde 3
Atbilde 4

Uzvarētāja nosaukums: SIA “MATTHAI”
Uzvarētāja apraksts: Reģ.Nr.40103273216
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
info@matthai.lv
f.67426136
Uzvarētāja cena: 1.daļai 358961.96EUR, bet 2.daļai 7284.17EUR
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 07.05.2014.
Risinājums: Līgums ar SIA MATTHAI iepirkuma 1.daļai
Līgums ar SIA MATTHAI iepirkuma 2.daļai