Degvielas iegāde Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldei

Izsludināts: 2015.02.04
Identifikācijas numurs: MPP 2015/1
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2015/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Degvielas iegāde Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldei uz 24 mēnešiem. Iepirkums dalīts divās daļās:
1.daļa. Dīzeļdegvielas piegāde Medumu pagasta pārvaldes vajadzībām
2.daļa  Benzīna A95 piegāde Medumu pagasta pārvaldes vajadzībām
CPV kods: 09000000-3 – Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti
Paredzamā līgumcena: no EUR 4 000 līdz EUR 41 999
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.02.2015. plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums: Medumu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073639
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālrunis: 65471563
Fakss: 65471563
Kontaktpersona: Juridiska rakstura un organizatoriskos jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, kvalifikācijas prasības, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Vija Frīda – 65471563.

Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskā specifikācija) komunālā dienesta vadītājs Leonīds Gornovskis, mob.29222351.

Dokumentācija: Degvielas iegāde_Nolikums

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Uzvarētāja nosaukums: SIA “INGRID A”
Uzvarētāja cena: 1.daļai 29752,20 EUR, bet 2.daļai 2945,45 EUR
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.02.2015
Risinājums: Līgums Ingrid A 1.daļa dīzeļdegviela
Līgums Ingrid A 2.daļa benzīns

Vienosanas līgumam 1.2.-20_4 Ingrida A
Vienosanas līgumam 1.2.-20_5 Ingrida A