Medumu pamatskolas ēkas vienkāršotas renovācijas papilddarbi

Izsludināts: 2014.03.03
Identifikācijas numurs: MPP 2014/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2014/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Medumu pamatskolas ēkas vienkāršotas renovācijas papilddarbi
CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi
Paredzamā līgumcena: no 14 000 EUR līdz 170 000 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.02.2014. līdz plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Medumu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073639
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālrunis: 65471584
Fakss: 65471563
Kontaktpersona: Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs
Dokumentācija: Nolikums
4.pielikums Darbu apjomi

Lēmums par iepirkuma rezultātu 03_03_2014

Uzvarētāja nosaukums: SIA “LAGRON”
Uzvarētāja apraksts: Reģ.Nr.41503055270
Uzvarētāja cena: 42 511.35 EUR
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.03.2014.
Risinājums: Līgums