Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijā

Izsludināts: 2014.12.03
Identifikācijas numurs: MPP 2014/11
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: MPP 2014/11
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijā
CPV kods: 90000000-7 – Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi
Paredzamā līgumcena: no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.12.2014. līdz 11.00
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 03.01.2015.
Pasūtītāja nosaukums: Medumu pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000073639
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālrunis: 65471563
Fakss: 65471563
Dokumentācija: Nolikums

Paziņojums par iepikuma procedūrā pieņemto lēmumu

Līgums

Grozījumi Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA “EKO LATGALE”
Uzvarētāja cena: 15015,00 euro
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.12.2014.