Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Medumu pagasta teritrijā

Izsludināts: 2017.11.24
Identifikācijas numurs: MPP 2017/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā (pakalpojums).

Iepirkuma mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Medumu pagasta administratīvajā teritorijā – sadzīves atkritumu un atsevišķu atkritumu veidu, kas rodas sadzīvē savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un nogādāšanu pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns un Daugavpils novada domes saistošie noteikumi.

Pieteikumus var iesniegt līdz 08.12.2017. plkst.10.00

Nolikums atjaunots 27.11.2017

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nolikums

Lemums  15.12.2017

līgums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu