IESTĀDES

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr. 65471584, 65471563;  mob. 29297155;  e-pasts: parvalde@medumi.lv

MEDUMU PAMATSKOLA
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr. 65471555;  e-pasts: skola@medumi.lv

MEDUMU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts,  Daugavpils novads, LV-5460
mob. 28615883, e-pasts: biblioteka@medumi.lv

MEDUMU PAGASTA TAUTAS NAMS
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
mob. 20429281, e-pasts: tautas.nams@medumi.lv

MEDUMU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS
Alejas iela 13, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
mob. 27029325, e-pasts: diana.mikulane@inbox.lv

MEDUMU PAGASTA PUBLISKAIS INTERNETA PIEKĻUVES PUNKTS
Alejas iela 13, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
mob. 27029325

MEDUMU PAGASTA FELDŠERU-VECMĀŠU PUNKTS
Alejas iela 13A, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr. 65471580, e-pasts: veseliba@medumi.lv