IESTĀDES

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag. Daugavpils novads, LV 5460
tālr. 65471584, 65471563;  mob. 29297155, e-pasts: parvalde@medumi.lv

MEDUMU PAMATSKOLA
Adrese – Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr.65471555

MEDUMU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts,  Daugavpils novads, LV – 5460
tālr. 28615883

MEDUMU PAGASTA TAUTAS NAMS
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr./fax: 65471563

MEDUMU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS
Alejas iela 13, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālr./fax: 65471563

MEDUMU PAGASTA PUBLISKAIS INTERNETA PIEKĻUVES PUNKTS

Alejas iela 13, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Tālr./fax: 65471563