Izglītība

Medumu pamatskola (mācību valoda – latviešu)
adrese – Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr.65471555
e-pasts: medvsk@inbox.lv, skola@medumi.lv
direktore – Vita Skvorcova
direktora vietniece izglītības jomā – Viktorija Celminska
direktora vietniece audzināšanas jomā – Olga Goršantova

Trīs izglītības programmas:

 1. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai;
 2. pamatizglītības programma;
 3. vispārējās vidējās izglītības programma.

Skolā strādā 18 skolotāji.

Skolas prioritātes:

 1. skolēnu un skolotāju sadarbība;
 2. materiāli – tehniskās bāzes pilnveidošana.

Tradīcijas:

 1. Pirmā zvana svētki;
 2. Ekskursijas;
 3. Lāčplēša dienai veltīts turnīrs;
 4. Konkurss” Erudīts”;
 5. Literāri – muzikāli pasākumi;
 6. Ziemassvētku pēcpusdiena;
 7. Jaungada balle;
 8. Atvadas ziemai;
 9. Grāmatu svētki;
 10. Skolas jubileja;
 11. Pēdējā zvana svētki;
 12. Izlaidums;
 13. Sporta svētki.

Medumu pamatskolas pulciņi:

 1. Kokapstrāde;
 2. Tautas deju kolektīvi: 1-4.klases un 5.-9. klases;
 3. Dramatiskais pulciņš ”Maska”;
 4. Marionešu teātris;
 5. Pop – grupa;
 6. Instrumentālie ansambļi: 1.-4.klases un 7.-9.klases;
 7. Novadpētnieki;
 8. Vides draugi;
 9. Telpu dizains.

Medumu internātpamatskola

 • adrese – Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
 • tālr.65471574
 • tālr.fakss 65471687
 • e-pasts: gpm@inbox.lv
 • direktore – Gaļina Pisčuļonoka
 • direktora vietniece izglītības jomā – Gaļina Koršņakova
 • direktora vietniece audzināšanas jomā – Zoja Pankova

Skolā strādā 38 skolotāji.

Skolēniem ir piedāvātas 3 akreditētas speciālās mācību programmas.

Skolas tradīcijas:

 1. Pirmā septembra svētki;
 2. Dzejas diena;
 3. Rudens pārgājiens;
 4. Miķeļdienas tirgus;
 5. Skolotāju diena;
 6. Lāčplēša diena;
 7. Mārtiņi;
 8. Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 9. Ziemassvētku klusais vakars;
 10. Jaungada balle;
 11. Konkurss “Pop- iela”;
 12. Veselības dienas;
 13. Projektu nedēļa;
 14. Valentīna diena;
 15. Priekšmetu nedēļas;
 16. Lieldienu sarīkojums;
 17. Skolēnu darbu izstādes;
 18. Skolēnu dzimšanas dienas svinēšana;
 19. Darba svētki;
 20. Mātes diena;
 21. Pēdējā zvana svētki.