JAUNIEŠU SADRAUDZĪBAS VAKARS

JAUNIEŠU SADRAUDZĪBAS VAKARS

“VELNA DUCIS”

NOLIKUMS

1.Mērķis

Motivēt jauniešus lietderīgi pavadīt laiku, attīstīt komunikācijas un organizātoriskās prasmes. Mudināt jauniešus patstāvīgi darboties un veicināt viņu radošo spēju attīstību.

  1. Uzdevumi

Organizēt atpūtas pasākumu Daugavpils novada jauniešiem “VELNA DUCIS”

  1. Laiks un vieta

Pasākums notiks 2020. gada 24.janvārī Medumu Tautas namā plkst. 18.00.

3.Vadība

Pasākumu organizē Medumu pagasta jauniešu biedrība “Medumu Cerība”

  1. Dalībnieki

Pasākumā var piedalīties Daugavpils novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.

  1. Prasības no pasākuma viesiem

Katram pagastam jāsagatavo mājas darbu (ainu, deju, dziesmu)

  1. Programma

17.30 – 18.00- viesu satikšana

18.00 – 19.30 – koncerta sakums ( viesi rādis mājas darbus)

19.30 – 23.00 – diskotēka

  1. Dalībnieku drošība

Par dalībnieku drošību atbild komandu atbildīgas personas.

Dreskods – melns un sarkans

  1. Pieteikšanās

Lūdzam obligāti apstiprināt dalību pasākumā līdz 2020. gada 22.janvarīm

zvanot Diānai Mikulānei –  27029325 vai sūtot vēstuli uz e-pastu diana.mikulane@inbox.lv