PAR IEDZĪVOTAJU APKALPOŠANU MEDUMU PAGASTĀ

PAZIŅOJUMS

No 2020.gada 16.marta Medumu pagasta pārvaldē apkalpošana tiks veikta attālināti!!!

Nepieciešamības gadījumā zvanīt:

  • Pārvaldes vadītājs 29297155
  • Galvenā grāmatvede 26387923
  • Kase                                   65450564
  • Komunālā saimniecība      29222351

Apmaksu par pakalpojumiem veikt elektroniskā vidē (internetbanka);

Citi pakalpojumi un iesniegumi ir pieejami elektroniskā sistēmā (www.latvija.lv) vai jautājumu gadījumā rakstīt uz pārvaldes e-pastu parvalde@medumi.lv

No 2020.gada 16.marta Medumu pagasta bibliotēkā apkalpošana tiks ierobežota!!!

IEEJA BIBLIOTĒKAS TELPĀS NEBŪS PIEEJAMA!!!

Izsniegtā literatūra tiks pieņemta, jaunā pagaidām netiks izsniegta! Cerot uz sapratni!

Nepieciešamības gadījumā zvanīt:             26841091

Jautājumu gadījumā rakstīt uz bibliotēkas e-pastu medumubibl@medumi.lv