Izsludināts Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iepirkuma stadija
2019.04.23 MPP 2019/5 Medumu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana Skolas ielā 19, Medumos, Medumu pagastā, Daugavpils novadā, saskaņā ar izstrādātu izmaiņu būvprojektu Pabeigts
2019.04.09 MPP 2019/4 Medumu pagasta autoceļa Nr.72-48 “Druvas -Ilga” atjaunošanas darbi Pabeigts
2019.03.14 MPP 2019/3 Degvielas iegāde Medumu pagasta pārvaldes vajadzībām Pabeigts
2019.03.07 MPP 2019/2 Medumu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana Skolas ielā 19, Medumos, Medumu pagastā, Daugavpils novadā Pārtraukts
2019.02.04 MPP 2019/1 Jauktu lapu koku malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldes un Medumu pamatskolas vajadzībām Pabeigts
2018.08.10 MPP 2018/1.-9/4 Tirgus izpēte “Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2018./2018. mācību gadā” Pabeigts
2018.06.08 MPP 2018/2 Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Medumu pamatskolas vajadzībām Pabeigts
2018.04.18 MPP 2018/1 Niedru pļāvēja-laivas, niedru pļāvēja grābekļa, piekabes laivas transportēšanai piegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Medumu pagasta ūdenstilpēs Pabeigts
2017.11.24 MPP 2017/4 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Medumu pagasta teritrijā Pabeigts
2017.06.14 MPP 2017/3 Autoceļa Nr. 72-27 “Kščeva – Papuļi” posmu grants seguma mehanizētās atjaunošanas darbi Pabeigts
2017.02.01 MPP 2017/2 Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2017.gadā Pabeigts
2017.02.01 MPP 2017/1 Degvielas iegāde Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldei Pabeigts
2016.08.18 MPP-2016/4 Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2016./2017.mācību gadā Pabeigts
2016.02.12 MPP 2016/3 Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2016.gadā Pabeigts
2016.02.04 MPP 2016/2 Jaunas traktora piekabes – šķidrmēslu mucas iegāde Pabeigts
2015.07.15 MPP 2015/4 Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2015./2016.mācību gadā Pabeigts
2015.05.18 MPP 2015/3 „Autoceļa Nr.75-54 „Ziedoņi-Kūdras” grants seguma atjaunošanas darbi” Pabeigts
2015.03.04 MPP 2015/2 Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2015.gadā Pabeigts
2015.02.04 MPP 2015/1 Degvielas iegāde Daugavpils novada Medumu pagasta pārvaldei Pabeigts
2014.12.03 MPP 2014/11 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijā Pabeigts
2014.08.25 MPP 2014/9 Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2014./2015. mācību gadā Pabeigts
2014.07.16 MPP 2014/8 “Autoceļa “Irbes – Bāliņi” periodiskās uzturēšanas darbi” Pabeigts
2014.03.05 MPP 2014/4 Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2014.gadā Pabeigts
2014.03.03 MPP 2014/3 Medumu pamatskolas ēkas vienkāršotas renovācijas papilddarbi Pabeigts
2014.05.07 MPP 2014/2 Būvdarbu izpilde projektam “Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta” Pabeigts