Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli , "Jaunzemi"-2, Medumu pag., Daugavpils nov
Kadastra nr.: 44729000076 Sākotnējā cena: EUR 650,00 EUR
Nolikums
Izsole notiks 17.04.2018. plkst.13:00 https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 07.05.2018. plkst: 13:00