Jauniešu sadraudzības vakars Medumos

Datums: 25.01.2019
Laiks: 18:00
Vieta: Medumu pagasta Tautas nams
Atbildīgais: Diāna Mikulane, tālrunis 27029325