Tautas nams

MEDUMU PAGASTA TAUTAS NAMS
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr.: 20429281; 
e-pasts: tautas.nams@medumi.lv

Darba laiks:
Pirmdiena     08.00-17.00
Otrdiena       08.00-17.00
Trešdiena      08.00-17.00
Ceturtdiena   08.00-17.00
Piektdiena     08.00-17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena 
Pārtraukums   12.00-13.00 

Tautas nama vadītāja: Medumu pagasta Kultūras vadītāja Elizabete Poddubnova

Tautas nama vadītājas pieņemšanas laiks:
Otrdiena        09.00-12.00
Ceturtdiena   09.00-12.00
97_full

Medumu pagasta Tautas nama pamatmērķis ir veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus 
kultūras produktus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, 
veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību Medumu pagastā. Tautas nams galvenokārt organizē 
koncertus, izrādes un izstādes; veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību 
Medumu pagasta iedzīvotājiem.

Medumu Tautas nama nolikums 
Medumu Tautas nama iekšējās kārtības noteikumi