Vakance

BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJS(kods 3433 01)
darbā uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi
• plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;
• izstrādāt un aktualizēt bibliotēkas attīstības stratēģiju un darba plānu;
• uzturēt un papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu;
• pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmas;
• plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas publiskos pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;
• konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;
• organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;
• nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, uzkrāšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;
• iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
• plānot, sagatavot un racionāli izmantot iestādes budžeta līdzekļus;
• sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu,
• ieviest inovatīvus pakalpojumus
• piedalīties valsts, reģiona un novada bibliotekāru konferencēs, semināros un citos izglītojošos pasākumos
• organizēt bibliotēkas publicitāti, publiskos pasākumus bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā

Prasības pretendentam:
• augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā, vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā,
• informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes
• prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus,
• labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• teicamas datorprasmes.
• iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību

Mēs piedāvājam:
• Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• regulāru atalgojumu 549,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas, naudas balvas;
• labas darba apstākļus;
• profesionālās pilnveidošanās iespējas;
• interesantu un dinamisku darbu

Interesentiem līdz 2019.gada 8.augustam sūtīt motivācijas vēstuli un CV Medumu pagasta pārvaldes vadītājam (adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV 5460, vai e-pasts: parvalde@medumi.lv, tel.29297155) ar norādi „Bibliotēkas vadītāja vakancei”.