Vakances

Medumu ciema Feldšeru punkta ārsta palīgs uz nenoteiktu laiku (0,5 slodze)

 1. PAMATPIENĀKUMI
 • apkopot nepieciešamo informāciju par veselības jautājumiem pašvaldības teritorijā;
 • sadarboties ar ģimenes ārstiem, citām veselības un sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajām un izglītības iestādēm, Valsts veselības veicināšanas centru u.c. institūcijām veselības veicināšanas jomā;
 • identificēt veselības problēmas pašvaldības teritorijā;
 • noteikt faktorus, kas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli pašvaldībā un informēt sabiedrību par tiem;
 • noteikt darbības virzienus, kas veicinātu veselības stāvokļa uzlabošanu;
 • informēt  sabiedrību par dažādām  atkarības problēmām un to  profilaksi;
 • nodrošināt pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotājiem un viesiem;
 • pēc nepieciešamības kopā ar sociālo darbinieku piedalīties trūcīgo un sociālā riska ģimeņu, vientuļo pensionāru un invalīdu apsekošanā;
 • sniegt pirmo un neatliekamo palīdzību pacientiem darba vietā un pacienta dzīvesvietā;
 • nepieciešamības gadījumā, pastāvīgi veikt ārstnieciskās vai aprūpes manipulācijas (injekcijas, pārsiešanas);
 • nodrošināt pacientu pierakstīšanu pie ģimenes ārsta;
 • veikt nozīmētās profilaktiskās vakcinācijas pacientiem;
 • nodrošināt ārstniecības dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai;
 • sagatavot nepieciešamos statistikas pārskatus;
 • ievērot profesionālās ētikas principus savā profesionālajā darbībā;
 • pastāvīgi paaugstināt nepieciešamo teorētisko zināšanu līmeni savā amatā, izmantojot praksē uzkrāto pozitīvo darba pieredzi, jaunāko likumdošanu, efektīvas darba formas un metodes, kā arī apmeklējot seminārus un kursus;
 1. IZGLĪTĪBA, PRASMES UN PIEREDZE

 

 • izglītība – vidējā, vidējā speciālā, arodizglītība vai arī augstākā; Obligāti spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts
 • vēlamās prasmes:

2.2.1.valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;

2.2.2.labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

2.2.3. pārliecināšanas spējas, spēja veidot pozitīvu saskarsmi ar pagasta iedzīvotājiem un citām personām, komunikabilitāte;

2.2.4. augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums;

2.2.5. pozitīva attieksme pret darbu;

2.2.6. nepieciešamās lietvedības zināšanas;

2.3. pārzināt LR likumus un normatīvos aktus savas kompetences ietvaros;

2.4. vēlama darba pieredze medicīnas darbinieka darbā;

2.5. vēlama pieredze medicīnā ne mazāk kā 3 gadi.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV)) iesniegt Medumu pagasta pārvaldē, Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, vai sūtīt elektroniski līdz 2018.gada 2.februārim.

Tālrunis uzziņām 65471563, e-pasts: parvalde@medumi.lv