Veselības aprūpe

Ārsta palīgs: Natalia Saltseviča, tālr. 65471580 Adrese: Alejas iela 13 A, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460

Darba laiks (ārsta palīgs Natalia Saltseviča)

Pirmdiena

8.30 – 12.30

Otrudiena

8.30 – 12.30

Trešdiena

8.30 – 12.30

Ceturtdiena

8.30 – 12.30

Piektdiena

8.30 – 12.30

Sestdiena

Brīvdiena

Svētdiena

Brīvdiena

 Analīžu pieņemšana darbadienās no 8.30 līdz 11.00

Sestdienās un svētdienās griesties Daugavpils reģionālajā slimnīcā pieņemšana nodaļā: Vasarnīcas iela 20, Daugavpils, tālr. 65405252;
Ātrā medicīniskā palīdzība: 03, 113.

Sniedzamie pakalpojumi:

 • veic infekcijas slimību profilaksi;
 • apmāca pacientus un viņu tuviniekus aprūpes un pašaprūpes jautājumos mājas apstākļos;
 • novēro jaundzimušos un zīdaiņus;
 • veic plānotās bērnu un pieaugušo profilaktiskās potēšanas;
 • novēro pacientu veselības stāvokli;
 • veic pacientu izmeklēšanu;
 • diagnosticē slimības;
 • sniedz primāro palīdzību pacientiem darba vietā un pacientu dzīves vietā;
 • veic injekcijas ārstniecības iestādē un mājās;
 • veic infūzijas ārstniecības iestādē;
 • veic pārsiešanas;
 • nosaka cukura līmeni asinīs;
 • veic procedūras atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.